Tabell

Drepte
Mars 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt77
Menn76
Kvinner01
Trafikanter
Bilførere45
Bilpassasjerer10
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende21
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år11
25-44 år22
45-64 år32
65 år og over12
Uoppgitt alder00