397627_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
397627
statistikk
2020-04-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademars 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Mars 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt77
Menn76
Kvinner01
Trafikanter
Bilførere45
Bilpassasjerer10
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende21
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år11
25-44 år22
45-64 år32
65 år og over12
Uoppgitt alder00