246140_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
246140_tabell
statistikk
2016-03-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 10 omkomne i trafikken i februar 2016 mot 7 i februar 2015.

Trafikkulykker med personskadefebruar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykkerfullscreen-iconPersoner drept eller hardt skadd i veitrafikkulykkerexcel-iconPersoner drept eller hardt skadd i veitrafikkulykkercsv-iconPersoner drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Tabell 2Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter fylke.fullscreen-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter fylke.excel-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter fylke.csv-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter fylke.
Tabell 3Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.fullscreen-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.excel-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.csv-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.
Tabell 4Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.fullscreen-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.excel-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.csv-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.
Tabell 5Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.fullscreen-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.excel-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.csv-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken