Tabell

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.
Februar 2016
UlykkerDrepteSkadde i altHardt skadd
Alle ulykkerDødsulykkerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle ulykkesgrupper372810917074073001587
 A. Påkjøring bakfra6500001578275101
 B. Andre ulykker med samme kjøreretning14000027225000
 C. Møting ved forbikjøring31110642000
 D. Andre møteulykker77354119913069541
 E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging251110502723000
 F. Kryssende kjøreretning350000654025220
 G. Fotgjenger krysset kjørebanen250000301020404
 H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen70000844000
 I. Akende o.l.00000000000
 J. Enslig kjøretøy utfor veien9933301296762211
 K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.800001064110
 L. Andre ulykker140000261511000