Tabell

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.
Februar 2016
DrepteSkadde i altHardt skadd
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt10917074073001587
0-5 år00019712000
6-15 år000321319000
16-17 år00024915000
18-19 år000573621110
20-24 år220885434110
25-34 år1101227349211
35-44 år1101217150000
45-54 år110996138110
55-64 år211724329330
65-74 år110432518514
75-84 år110241014202
85 år eller eldre110321000
Uoppgitt alder000330000