143376_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
143376
10 personer omkom i januar
statistikk
2014-02-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 10 omkomne i trafikken i januar 2014 mot 14 i januar 2013.

Trafikkulykker med personskadejanuar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

10 personer omkom i januar

I januar 2014 registrerte Politiet at 10 personer omkom på norske veier, 6 menn og 4 kvinner. Dette er 4 færre enn i samme måned i fjor.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Januar 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt10231641
Menn6121124
Kvinner411617
Trafikantgruppe
Bilførere29922
Bilpassasjerer35511
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0001
Myke trafikanter2827
Andre trafikanter3101
Alder
0-15 år3112
16-24 år1439
25-44 år05512
45-64 år28512
65 år og over4536
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar

I 2012 omkom 15 personer i januar og i 2011 17. I tiårsperioden 2004-2013 har det i gjennomsnitt omkommet 18 personer i januar måned.

Av de 10 omkomne i januar i år var 2 bilførere, 3 bilpassasjerer, 2 fotgjengere og 3 andre trafikanter.

Flest omkomne i alderen 45-84 år

6 av 10 omkomne i årets første måned var i alderen 45-84 år, mens 3 var under 16 år.

187 personer drept i trafikken i 2013

De siste reviderte tallene for hele 2013 viser at 187 personer omkom. Til sammenligning omkom 145 personer i 2012.

Månedstallene er foreløpige inntil endelige tall publiseres, vanligvis i mai etter statistikkårets utløp.