143376_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
143376_tabell
statistikk
2014-02-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 10 omkomne i trafikken i januar 2014 mot 14 i januar 2013.

Trafikkulykker med personskadejanuar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykkerfullscreen-iconPersoner drept eller hardt skadd i veitrafikkulykkerexcel-iconPersoner drept eller hardt skadd i veitrafikkulykkercsv-iconPersoner drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Tabell 2Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter fylke.fullscreen-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter fylke.excel-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter fylke.csv-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter fylke.
Tabell 3Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.fullscreen-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.excel-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.csv-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.
Tabell 4Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.fullscreen-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.excel-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.csv-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.
Tabell 5Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.fullscreen-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.excel-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.csv-iconPersoner drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken