Statens vegvesen - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikkene Innenlandske transportytelser, Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner og Byggekostnadsindeks for veganlegg,  samt på websidene til Statens vegvesen.

Innhold

Arkiv for Statens vegvesen - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. september 2014 2013 Statens riksveiutgifter økte kraftig i 2013
17. oktober 2013 2012 Mer penger til bygging og vedlikehold av riksveier
4. oktober 2012 2011 Mer penger til vei - færre drepte i trafikken
4. november 2011 2010 Økt aktivitet og færre drepte i trafikken
20. oktober 2010 2009 Mer til bygging og vedlikehold av riksveger
22. mars 2010 2006-2008 Større andel riksveger med dårlig dekke