173357_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sv_statres/aar
173357_tabell
statistikk
2014-09-08T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
true
StatRes viser hvor mye ressurser staten bruker på veier og veitrafikk. Les bl.a. om investeringer i firefelts vei, sykkelstier og bruk av bilbelte og trafikkutslipp

Statens vegvesen - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikkene Innenlandske transportytelser, Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner og Byggekostnadsindeks for veganlegg,  samt på websidene til Statens vegvesen.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Statens vegvesen - StatResfullscreen-iconStatens vegvesen - StatResexcel-iconStatens vegvesen - StatRescsv-iconStatens vegvesen - StatRes

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken