90574
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/kvartal
90574
Flere utenlandsreiser
statistikk
2012-12-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterTids- og mediebruk, Reiseliv, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false

Reiseundersøkelsen3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere utenlandsreiser

Nordmenn gjennomførte 6,5 millioner reiser med overnatting i løpet av 3. kvartal 2012. Det er 10 prosent færre enn i samme kvartal i fjor. Antall utenlandsreiser økte imidlertid med 9 prosent.

Det var økning både i utenlandsreiser med ferieformål og utenlandsreiser som ble gjennomført i yrkessammenheng. Antall feriereiser til utlandet økte med 7 prosent, samtidig som antall yrkesreiser utenlands økte med 29 prosent, alt sammenlignet med 3. kvartal 2011.

Reisene har lengre varighet enn i fjor

Vi hadde i alt 40,3 millioner overnattinger på reisene våre i 3. kvartal 2012. Det er 5 prosent færre enn i samme kvartal i fjor. Med totalt 6,5 millioner reiser hadde hver reise i gjennomsnitt 6,2 overnattinger i 3. kvartal i år. Tilsvarende tall for 3. kvartal i fjor var 5,9 overnattinger. En gjennomsnittlig innenlandsreise hadde 4,5 overnattinger, det samme som i 3. kvartal i fjor. Utenlandsreisene hadde i gjennomsnitt 8,1 overnattinger dette kvartalet, mot 8 overnattinger i fjor.

Fortsatt mest bil innenlands og fly utenlands

Bil (private og leide kjøretøy) er den transportformen som er mest brukt på overnattingsreisene våre i ”sommerkvartalet”. Bil ble brukt på 69 prosent av innenlandsreisene i 3. kvartal 2012. På utenlandsreiser er imidlertid fly mest brukt, på hele 69 prosent av reisene.

Overnatter på hotell i utlandet

Det er små endringer i hvordan vi overnatter på reisene våre. På feriereiser innenlands overnatter vi mest privat, mens på utenlandsreiser og på yrkesreiser bor vi mest på hotell.

Usikre tall

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av denne utvalgsusikkerheten for 3. kvartal 2012 viser at de verdiene vi ville ha fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, med 95 prosent sikkerhet ligger innenfor følgende intervaller:

Antall reiser : 6,1 millioner-6,9 millioner

Antall overnattinger : 39,6 millioner-41,1 millioner

Forbruk reisen : 40,7 milliarder-46,8 milliarder kroner

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB