14240
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/arkiv
14240
Færre utenlandsreiser
statistikk
2009-09-02T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterTids- og mediebruk, Reiseliv, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false

Reiseundersøkelsen2. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre utenlandsreiser

Nordmenn gjennomførte i alt 10,3 millioner overnattingsreiser i 1. halvår 2009. Dette er 5 prosent færre enn i 1. halvår 2008. Nedgangen var størst for utenlandsreisene. Både antall overnattinger og forbruk på reisene våre gikk ned.

Vi overnattet i alt 41,2 millioner ganger i forbindelse med reise i 1. halvår i år. Dette er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Antall overnattinger på innenlandsreiser var om lag uendret, mens antall overnattinger på utenlandsreisene gikk ned med 14 prosent.

Bil innenlands, fly utenlands

I 1. halvår 2009 brukte vi fly på 66 prosent av utenlandsreisene, mens kun hver femte reise var med bil. På innenlandsreisene var derimot bilen det dominerende transportmiddelet, brukt på litt mer enn to tredjedeler av reisene. Fly spilte en mer beskjeden rolle med en andel på 18 prosent.

Mer privat overnatting på innenlandsreiser

I 1. halvår i år var det blant de reisende om lag like vanlig å bo kommersielt som å bo privat. Når det gjelder innenlandsreiser, overnattet folk helst privat, bare 2 av 7 overnattinger var på hotell. På yrkesreiser og utenlandsreiser var bildet derimot annerledes, henholdsvis 79 og 59 prosent av overnattingene var hotellovernattinger.

Like mange personer på reise

I alt 2,24 millioner personer i aldergruppen 16-79 år dro på overnattingstur i 2. kvartal 2009, om lag det samme antallet som i 2. kvartal i fjor. 1,03 millioner av disse var kun på en eller flere norgesturer, 0,78 millioner hadde kun vært på utenlandsturer, mens 0,43 millioner hadde vært både på norges- og utenlandstur. Utvalget i reiseundersøkelsen består kun av personer i aldersgruppen 16-79 år, og i Norge inkluderer dette omtrent 3,6 millioner personer. Om lag 6 av 10 nordmenn dro altså på overnattingstur i løpet av kvartalet.

Påsken i 2009 falt i 2. kvartal, mens den i 2008 falt i sin helhet i 1. kvartal. Det at tidspunktet for påsken varierer mellom 1. og 2. kvartal på denne måten, gjør det vanskelig å sammenligne reisevirksomheten i disse kvartalene. Reisevirksomheten i hele halvåret er derfor belyst.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB