14250
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/arkiv
14250
Flere feriereiser
statistikk
2008-06-03T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterReiseliv, Tids- og mediebruk, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false

Reiseundersøkelsen1. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere feriereiser

Nordmenns reiseaktivitet økte i 1. kvartal 2008 sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Antall feriereiser og spesielt feriereiser innenlands økte, mens antall yrkesreiser var om lag uendret.

Antall feriereiser innenlands økte fra 2,9 millioner reiser i 1. kvartal 2007 til 3,6 millioner i 1. kvartal 2008. Dette tilsvarer en økning på 26 prosent. Antall feriereiser utenlands gikk også opp med 17 prosent.

Bil som transportmiddel

På 45 prosent av overnattingsturene brukte vi personbil som hovedtransportmiddel. På innenlandsreisene var andelen bilbruk på 55 prosent. På utenlandsturene og på yrkesturene er derimot fly det dominerende transportmiddelet, brukt på 60 prosent av turene. Det er for øvrig første gang hovedtransportmiddel er kartlagt i reiseundersøkelsen, og det er derfor ikke mulig å sammenligne med tidligere kvartaler.

Hotell mest vanlig

I 1. kvartal 2008 brukte vi hotell som overnattingsmåte på 41 prosent av turene. Dette gjaldt særlig på utenlandsreiser og på yrkesturer. På innenlandsreiser og på feriereiser hadde derimot privat overnatting størst andel med henholdsvis 40 og 43 prosent av turene. Til orientering dekker privat overnatting blant annet bruk av egen hytte.

Påsketrafikk

Tidligere analyser av nordmenns påskeferievaner har vist at om lag 12-13 prosent av Norges befolkning reiser på påsketur med overnatting hvert år. I 2008 var hele påsken innenfor 1. kvartal, mens den i 2007 var i 2. kvartal. En bør ha dette i tankene ved sammenligninger av reiser i 1. kvartal 2008 med samme kvartal i 2007.

Se også ferieundersøkelsen angående nordmenns ferievaner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB