278353_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
278353
Stødig passasjervekst i kollektivtransporten
statistikk
2016-12-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikk over jernbane, båt, buss, sporvei og forstadsbane: Antall passasjerer og billettinntekter. Billettinntektene med jernbane økte med 24,2 % i 3. kvartal 2016.

Kollektivtransport3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stødig passasjervekst i kollektivtransporten

Kollektivtransporten hadde 9,2 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 6,8 prosent. Passasjerveksten var jevnt god uansett om transportmiddelet gikk på veg, vann eller skinner.

Passasjerer og billettinntekter, etter transportform
3. kvartal 2016Endring i prosent
3. kvartal 2015 - 3. kvartal 20163. kvartal 2011 - 3. kvartal 2016
Passasjerer i alt (1 000 passasjerer)
Alle transportformer144 4116,823,5
Buss80 3417,919,8
Båt3 3496,521,2
Sporvei og forstadsbane41 3075,228,2
Jernbane19 4145,930,1
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer3 314 9808,437,8
Buss1 342 5434,028,5
Båt182 359-0,113,0
Sporvei og forstadsbane403 366-3,947,4
Jernbane1 386 71219,049,8
Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Med 5,9 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2016 fikk bussnæringen en vekst i antall passasjerer på 7,9 prosent sammenlignet med samme periode året før. Bruken av passasjerbåt, jernbane og sporveg/forstadsbane økte med rundt regnet 6 prosent.

Store billettinntekter for jernbane

Passasjerer med jernbane betalte nesten 1,4 milliarder i 3. kvartal 2016. Dette var en økning på 19,0 prosent fra samme periode året før og utgjorde hele 41,8 prosent av samlede billettinntekter fra kollektivtransporten. Til sammenligning utgjorde jernbanepassasjerene bare 13,4 prosent av samlet påstigningstall.

Kollektivtrafikkens samlede billettinntekter økte med 257 millioner, eller 8,4 prosent, til 3,3 milliarder. Bussnæringen kjørte inn 4,0 prosent mer i 3. kvartal 2016 enn i samme periode i 2015, mens passasjerveksten samtidig var omtrent det dobbelte. På tross av at rutebåtene befordret 6,5 prosent flere, var passasjerinntektene så godt som uendret. Sporveg/forstadsbane hadde 2 millioner flere påstigninger, men billettinntektene ble likevel redusert med 16,3 millioner, eller -3,9 prosent.

Atypisk kvartal

I 3. kvartal har både voksne og skoleelever sin lengste ferie og dette gjør at antall arbeids- og skolereiser blir betydelig redusert. Det er bare for båt at ferie- og fritidsreiser kompenserer for dette bortfallet i regelmessig persontransport, men bruken av båt påvirkes samtidig sterkt av vær og vind.

Nye skjemaÅpne og lesLukk

Datafangsten er flyttet til Altinn og samtidig er skjemaene betydelig endret. Viktigste endring er at alt nå hentes fra primærkilden, dvs. at påstigninger, passasjerkm, billettinntekter og offentlige kjøp nå hovedsakelig hentes fra fylkeskommunen.

Geografisk fordelingÅpne og lesLukk

Fylkeskommunale bussruter er fordelt på fylke og passasjerbåtrutene presenteres på landsdelsnivå.