278353_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
278353_tabell
statistikk
2016-12-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
false
Statistikk over jernbane, båt, buss, sporvei og forstadsbane: Antall passasjerer og billettinntekter. Billettinntektene med jernbane økte med 24,2 % i 3. kvartal 2016.

Kollektivtransport3. kvartal 2016

Innhold