132259_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
132259
Kollektivvekst på skinner
statistikk
2013-12-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kollektivvekst på skinner

Med 1,6 millioner flere togpassasjerer var jernbanen i 3. kvartal 2013 lokomotivet for en samlet vekst i kollektivtransportbruken på 1,6 prosent, sammenlignet med samme kvartal året før. Passasjertransport med buss hadde en sjelden tilbakegang på 1,3 prosent i samme periode.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
3. kvartal 2013Endring i prosent
2. kvartal 2013 - 3. kvartal 20133. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer101 138-5,83,8
Buss86 973-6,23,5
Båt1 8115,2-1,9
Bane12 354-4,36,7
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer123 604-10,91,6
Buss69 477-15,7-1,2
Båt2 97624,613,9
Bane51 151-5,05,1
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer2 632 364-6,05,1
Buss1 098 299-6,51,2
Båt153 75519,9-4,5
Bane1 380 310-7,79,7
Figur 1. Antall passasjer. Kvartal. 1 000. Foreløpige tall

Banesegmentet hadde 2,5 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2013 enn i samme periode i 2012. Dette utgjør en økning på 5,1 prosent. To tredjedeler av veksten var med jernbane, mens resten var med sporvei og forstadsbane. Passasjertransport med båt hadde en av sine beste somre på lenge med nesten 3 millioner reisende og en oppgang på hele 13,9 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2012.

Bussnæringen opplevde en reduksjon i påstigningstallene på 1,3 prosent, og dette tilsvarer omtrent passasjerøkningen med sporvei og forstadsbane.

Høyere billettinntekter

Billettinntektene vokste totalt med 5,1 prosent fra samme kvartal året før og utgjorde i 3. kvartal 2013 vel 2,6 milliarder kroner. Den mest markante økningen var med bane, der billettinntektene steg med 9,7 prosent og gjorde at mer enn halvparten av billettinntektene nå kommer fra skinnegående kollektivtransport.

Busselskapene tok inn 1,2 prosent mer fra passasjerene, på tross av tilbakegangen i passasjertallene fra 3. kvartal 2012. For passasjerbåtene var bildet omvendt: en reduksjon i billettinntektene på -4,5 prosent samtidig med sterk passasjervekst. Mye av forklaringen på denne utviklingen ligger i en ny enhet som hadde mange påstigninger, men siden det er en offentlig betalt gratistjeneste, ikke hadde noen billettinntekter.

Vellykket jernbaneomlegging

NSB gjorde en stor omlegging og styrking av rutetilbudet med virkning fra desember 2012. Å dømme etter den sterke økningen i passasjertallene for jernbane i årets tre første kvartal har omleggingen vært vellykket. 3. kvartals tilbakegang for buss kan tyde på at noen passasjerer er "stjålet" internt i kollektivtransportfamilien Men hvis vi justerer for dette, kan vi likevel se en tydelig økning for skinnegående kollektivtrafikk.

Endringer i kollektivsektoren gir usikre tidsrekkerÅpne og lesLukk

Både buss- og båtsektoren har vært preget av store struktur-, kontraktsmessige og teknologiske endringer de siste årene. Anbudsutsetting, bruttokontrakter og elektronisk billettering har bidratt til større usikkerhet omkring endringene i tilbud av og etterspørsel etter kollektivtransport. Dette kan påvirke sammenlignbarheten mellom periodene.