132259_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
132259_tabell
statistikk
2013-12-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
false

Kollektivtransport3. kvartal 2013

Innhold