387973
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
387973
statistikk
2020-09-08T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
true

Kostnadsindeks for buss2. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2018=100
IndeksnivåEndring i prosent
1. kvartal 2020 - 2. kvartal 20202. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020
Kostnadsindeks for dieseldrevne busser105,0-1,21,0
 
Delkostnadsindeks
Arbeidskraftkostnader106,20,82,6
Autodiesel95,5-8,4-8,8
Avskrivninger112,30,47,6
Realrente45,6-71,0-67,5
Reparasjon og vedlikehold106,81,53,8
Administrasjon103,2-0,60,0