Jernbaneverket - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikkene Innenlandske transportytelser og Jernbanetransport, samt på websidene til Jernbaneverket, NSB-konsernet, Statens jernbanetilsyn og The Worldwide Railway Organisation (UIC).

Innhold

Arkiv for Jernbaneverket - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. september 2014 2013 Investeringene firedoblet siden 2005
9. oktober 2013 2012 Færre forsinkelsestimer og flere tog i rute
18. september 2012 2011 Drøyt 530 flere årsverk på to år
4. november 2011 2005-2010 Investeringene tredoblet på fem år
28. oktober 2010 2005-2009 Mer til drift og vedlikehold
16. oktober 2009 2005-2008 Fortsatt vekst i investeringene
31. oktober 2008 2005-2007 Økte investeringer i jernbanenettet