172831_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/jbv_statres/aar
172831_tabell
statistikk
2014-09-25T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
true
StatRes viser blant annet hvor mye ressurser staten bruker på jernbanenettets infrastrukter og til togledelse, dessuten innsatsens resultater, aktiviteter og tjenester.

Jernbaneverket - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikkene Innenlandske transportytelser og Jernbanetransport, samt på websidene til Jernbaneverket, NSB-konsernet, Statens jernbanetilsyn og The Worldwide Railway Organisation (UIC).

Innhold