437576
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
437576
statistikk
2021-02-04T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil4. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godstransport med lastebil
3. kvartal 2020Andel3. kvartal 2020 - 3. kvartal 20153. kvartal 2020 - 3. kvartal 2019
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019
3Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)1519,5100,0-2,10,3
Nasjonal transport489,894,3-0,40,1
Internasjonal transport29,75,7-23,83,8
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)162,7100,0-0,91,1
Nasjonal transport (mill.tonn)61,698,2-0,81,3
Internasjonal transport (1000 tonn)1 077,31,7-9,2-1,5
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)15 372,0100,01,8-0,3
Nasjonal transport4 833,090,03,9-1,1
Internasjonal transport539,010,0-13,67,6
4. kvartal 2020Andel4. kvartal 2020 - 4. kvartal 20154. kvartal 2020 - 4. kvartal 2019
Godstransport over grensen (mill.tonn)23,6100,09,74,4
Norske lastebiler1,130,4-0,61,9
Danske, svenske, finske lastebiler1,130,7-10,23,3
Baltiske lastebiler0,615,592,611,6
Polske lastebiler0,412,166,111,2
2019Andel2014 - 20192018 - 2019
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge (mill.tonn)11,7100,027,2-2,8
Kjøring til/fra Norge5,143,65-3
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet5,144,061,3-7,0
Kabotasjekjøring i Norge31,512,524,914,7