403789
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
403789
statistikk
2020-11-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil3. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godstransport med lastebil
2. kvartal 2020Andel2. kvartal 2020 - 2. kvartal 20152. kvartal 2020 - 2. kvartal 2019
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019
3Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)1478,2100,0-13,00,8
Nasjonal transport442,492,5-12,12,0
Internasjonal transport35,87,5-22,8-11,6
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)161,7100,0-19,31,3
Nasjonal transport (mill.tonn)60,598,1-19,71,5
Internasjonal transport (1000 tonn)1 144,41,9-2,0-8,8
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)15 299,8100,02,10,4
Nasjonal transport4 683,388,45,80,4
Internasjonal transport616,511,6-19,30,5
3. kvartal 2020Andel3. kvartal 2020 - 3. kvartal 20153. kvartal 2020 - 3. kvartal 2019
Godstransport over grensen (mill.tonn)23,3100,04,60,9
Norske lastebiler1,029,0-9,2-0,7
Danske, svenske, finske lastebiler1,030,8-15,7-2,2
Baltiske lastebiler0,515,992,28,2
Polske lastebiler0,413,076,410,0
2019Andel2014 - 20192018 - 2019
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge (mill.tonn)11,7100,027,2-2,8
Kjøring til/fra Norge5,143,65-3
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet5,144,061,3-7,0
Kabotasjekjøring i Norge31,512,524,914,7