364791
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
364791
statistikk
2019-11-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil3. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godstransport med lastebil
2. kvartal 2019Andel2. kvartal 2019 - 2. kvartal 20142. kvartal 2019 - 2. kvartal 2018
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019
3Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)1474,4100,0-16,6-1,0
Nasjonal transport433,991,5-17,1-1,8
Internasjonal transport40,58,5-10,88,3
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)160,9100,0-23,1-2,1
Nasjonal transport59,697,9-23,5-2,1
Internasjonal transport1,32,10,00,0
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)15 276,8100,0-3,56,0
Nasjonal transport4 663,388,4-3,18,3
Internasjonal transport613,511,6-6,4-8,6
3. kvartal 2019Andel3. kvartal 2019 - 3. kvartal 20143. kvartal 2019 - 3. kvartal 2018
Godstransport over grensen (mill.tonn)23,3100,03,9-2,1
Norske lastebiler1,029,5-12,4-3,9
Danske, svenske, finske lastebiler1,131,8-14,7-8,9
Baltiske lastebiler0,514,8104,19,7
Polske lastebiler0,411,969,515,2
2018Andel2013 - 20182017 - 2018
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge (mill.tonn)12,0100,013,6-8,8
Kjøring til/fra Norge5,243,5-8-8
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet5,546,046,3-7,3
Kabotasjekjøring i Norge31,310,612,9-16,7