370060
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
370060
statistikk
2019-07-30T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godstransport med lastebil
1. kvartal 2019Andel1. kvartal 2019 - 1. kvartal 20141. kvartal 2019 - 1. kvartal 2018
1Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)475,1100,0-8,8-3,5
Nasjonal transport444,693,6-6,8-2,1
Internasjonal transport30,56,4-30,7-19,7
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)56,3100,0-9,6-1,2
Nasjonal transport55,197,9-9,7-1,3
Internasjonal transport1,22,1-7,70,0
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)5 400,2100,01,82,4
Nasjonal transport4 943,091,54,86,7
Internasjonal transport457,28,5-22,1-28,9
1. kvartal 2019Andel1. kvartal 2019 - 1. kvartal 20141. kvartal 2019 - 1. kvartal 2018
Godstransport over grensen (mill.tonn)3,2100,01,01,9
Norske lastebiler1,031,0-15,6-3,4
Danske, svenske, finske lastebiler1,132,6-13,2-2,2
Baltiske lastebiler0,413,494,721,0
Polske lastebiler0,310,652,617,0
2017Andel2012 - 20172016 - 2017
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra Norge (mill.tonn)13,2100,043,4-1,3
Kjøring til/fra Norge5,743,2-9-18
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet6,045,2163,023,4
Kabotasjekjøring i Norge11,511,6134,7-1,6