364787
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
364787
statistikk
2019-05-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godstransport med lastebil
4. kvartal 2018Andel4. kvartal 2018 - 4. kvartal 20134. kvartal 2018 - 4. kvartal 2017
1Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Kjørte km, norske lastebiler m/u last (mill. km)493,1100,0-15,2-5,8
Nasjonal transport464,794,2-10,7-3,1
Internasjonal transport28,45,8-54,0-35,2
Godstransport, norske lastebiler (mill.tonn)70,2100,0-8,20,1
Nasjonal transport69,198,4-7,60,4
Internasjonal transport1,11,6-35,3-15,4
Godstransport, norske lastebiler (mill. tonnkm.)5 268,4100,0-9,0-6,9
Nasjonal transport4 851,492,1-2,1-2,3
Internasjonal transport417,07,9-50,0-40,1
1. kvartal 2019Andel1. kvartal 2019 - 1. kvartal 20141. kvartal 2019 - 1. kvartal 2018
Godstransport over grensen (mill.tonn)3,2100,01,01,9
Norske lastebiler1,031,0-15,6-3,4
Danske, svenske, finske lastebiler1,132,6-13,2-2,2
Baltiske lastebiler0,413,494,721,0
Polske lastebiler0,310,652,617,0
2017Andel2012 - 20172016 - 2017
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra Norge (mill.tonn)13,2100,043,4-1,3
Kjøring til/fra Norge5,743,2-9-18
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet6,045,2163,023,4
Kabotasjekjøring i Norge11,511,6134,7-1,6