330756
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
330756
statistikk
2019-02-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil4. kvartal 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godstransport med lastebil
3. kvartal 2018Andel3. kvartal 2018 - 3. kvartal 20133. kvartal 2018 - 3. kvartal 2017
1Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Kjørte km, norske lastebiler m/u last (mill. km)507,4100,0-4,8-0,6
Nasjonal transport467,692,2-2,0-0,3
Internasjonal transport39,87,8-28,5-4,6
Godstransport, norske lastebiler (mill.tonn)67,0100,0-1,3-2,9
Nasjonal transport65,998,4-1,1-2,8
Internasjonal transport1,11,6-15,4-8,3
Godstransport, norske lastebiler (mill. tonnkm.)5 691,5100,011,23,1
Nasjonal transport5 121,790,015,85,0
Internasjonal transport569,810,0-18,0-11,4
4. kvartal 2018Andel4. kvartal 2018 - 4. kvartal 20134. kvartal 2018 - 4. kvartal 2017
Godstransport over grensen (mill.tonn)3,3100,01,7-7,5
Norske lastebiler1,030,6-16,0-12,8
Danske, svenske, finske lastebiler1,132,9-11,4-14,2
Baltiske lastebiler0,413,097,010,9
Polske lastebiler0,310,547,711,4
2017Andel2012 - 20172016 - 2017
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra Norge (mill.tonn)13,2100,043,4-1,3
Kjøring til/fra Norge5,743,2-9-18
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet6,045,2163,023,4
Kabotasjekjøring i Norge11,511,6134,7-1,6