Utlendinger dominerer blant de som leier private hytter

Publisert:

I 2019 stod utlendinger for 83 prosent av alle overnattinger formidlet via norske hytteformidlere. 7 av 10 av alle overnattinger i disse private hyttene og feriehusene kommer fra Danmark, Tyskland og Sverige.

Tall fra statistikken hytteformidling viser at det ble formidlet 924 000 overnattinger i 2019, hvorav 768 000 var utenlandske og 156 000 norske. Tall for hyttegrender i overnattingsstatistikken viser også at utlendinger var i flertall. Se egen tabell.

Figur 1. Andel overnattinger etter nasjonalitet. 2019

Andel av total 2019 (prosent)
Norge 17 % 16.9413427
Sverige 20 % 20.1396515
Danmark 26 % 26.2609258
Tyskland 25 % 24.8251381
Europa ellers 11 % 10.7484467
Andre land 1 % 1.0844952

Overnattinger formidlet gjennom norske hytteformidlere stod for 2,6 prosent av det totale antallet overnattinger, 0,6 prosent av de norske og 6,7 prosent av de utenlandske overnattingene.

Sommer populært også på vinterdestinasjoner

389 000 overnattinger i hytter og feriehus i 2019 var i Hedmark fylke. Dette tilsvarer 42 prosent av alle overnattinger formidlet av norske hytteformidlere. Buskerud er nest størst med 136 000 overnattinger, som er 15 prosent av alle overnattingene. Det var en solid økning i overnattinger i sommermånedene sammenlignet med 2018 i begge fylkene som har flere skidestinasjoner og bidrar mest til denne statistikken.

1 Oslofjordområdet = Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold. Agder = Aust-Agder og Vest-Agder. Midt-Norge = Møre og Romsdal og Trøndelag. Nord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark

Figur 2. Formidlende overnattinger etter fylke¹ i 2019

Overnattinger
Nord-Norge 6899
Oslofjordområdet 15094
Sogn og Fjordane 19787
Midt-Norge 24087
Oppland 43934
Rogaland 50779
Telemark 77951
Hordaland 79159
Agder 82762
Buskerud 135663
Hedmark 388186

Varierende statistikkgrunnlag gir usikkerhet i tall

Dagens statistikk har sine svakheter på en del områder. Det ene er vanskeligheter med å definere populasjon. I tillegg omfatter statistikken kun overnattinger formidlet av norske formidlere. Hyttetrafikken til Norge formidlet av utenlandske aktorer er ikke dekket.

 

Kontakt