Fleire nordmenn enn utlendingar overnatta

Publisert:

Frå 2018 til 2019 har talet på overnattingar i Noreg auka med 4 prosent, der sju av ti overnattingar i 2019 vart gjort av nordmenn. 2019 var det sjette året på rad med rekord i totale overnattingar.

Tal frå Overnattingsstatistikken syner at det var gjort 35,2 millionar overnattingar ved kommersielle overnattingsverksemder i Noreg i 2019. Det var 780 000 fleire norske, og 560 000 fleire utanlandske overnattingar i 2019 samanlikna med året før. Det var særleg ein auke i hotellovernattingar, samt noko fleire overnattingar på campingplassar. Førebelse tal frå Eurostat syner at talet på overnattingar i EU-landa auka med 2,4 prosent frå 2018 til 2019.

Tal frå EU-landa for perioden januar til november 2019 syner at litt over halvparten av overnattingane vart i gjennomsnitt gjort av landets borgarar. Det er verdt å merke seg at det var store skilnader mellom dei ulike EU-landa. Sverige og Finland var om lag som i Noreg. På Island var heile ni av ti overnattingar gjort av utlendingar, og på klassiske feriedestinasjonar som Kroatia og Hellas var også majoriteten av overnattingane gjort av utlendingar. 

Figur 1. Innan- og utanlandske overnattingar per land, andelar. Januar til november 2019

Innanlandske overnattingar Utanlandske overnattingar
Romania 82.4 17.6
Poland 80.2 19.8
Tyskland 79.8 20.2
Sverige 74.8 25.2
Noreg 70.7 29.3
Finland 70.6 29.4
Frankrike 69.5 30.5
Slovakia 64.9 35.1
Nederland 62.5 37.5
Danmark 62.5 37.5
Serbia 60.6 39.4
Storbritannia 56.6 43.4
Litauen 53.7 46.3
EU - 28 land 53.3 46.7
Tsjekkia 53.0 47.0
Ungarn 52.9 47.1
Belgia 50.0 50.0
Italia 48.8 51.2
Irland 45.8 54.2
Estland 37.1 62.9
Spania 36.0 64.0
Portugal 33.3 66.7
Kosovo 32.8 67.2
Bulgaria 32.5 69.9
Nord-Makedonia 31.3 68.7
Latvia 30.1 69.9
Austerrike 29.0 71.0
Slovenia 27.5 72.5
Hellas 15.3 84.7
Island 12.3 87.7
Luxembourg 11.5 88.5
Montenegro 10.0 90.0
Kroatia 7.5 92.5
Kypros 5.4 94.6
Malta 4.3 95.7
Liechtenstein 1.9 98.1

Regionale skilnader

Både overnattingar av nordmenn og utlendingar var høgast i Oslo i 2019. Trøndelag var det fylke med nest flest norske overnattingar, medan Hordaland hadde nest mest utanlandske overnattingar. Sogn og Fjordane var det einaste fylket med fleire utanlandske enn norske overnattingar. Svalbard, Hordaland og Troms var og nesten like populært blant utanlandske som norske. Andelen utanlandske overnattingar var minst Vestfold og Østfold.

Figur 2. Utanlandske overnattingar, andelar av totale overnattingar. 2019

Andelar
ØSTFOLD 12.2
AKERSHUS 22.2
OSLO 35.7
HEDMARK 25.9
OPPLAND 25.4
BUSKERUD 30.3
VESTFOLD 14.3
TELEMARK 18.9
AUST-AGDER 19.5
VEST-AGDER 16.4
ROGALAND 27.3
HORDALAND 41.0
SOGN OG FJORDANE 51.9
MØRE OG ROMSDAL 37.9
TRØNDELAG 18.6
NORDLAND 37.5
TROMS 40.8
FINNMARK 39.2
SVALBARD 45.0
Figur 2. Utanlandske overnattingar, andelar av totale overnattingar. 2019
Andelar
ØSTFOLD 12.2
AKERSHUS 22.2
OSLO 35.7
HEDMARK 25.9
OPPLAND 25.4
BUSKERUD 30.3
VESTFOLD 14.3
TELEMARK 18.9
AUST-AGDER 19.5
VEST-AGDER 16.4
ROGALAND 27.3
HORDALAND 41.0
SOGN OG FJORDANE 51.9
MØRE OG ROMSDAL 37.9
TRØNDELAG 18.6
NORDLAND 37.5
TROMS 40.8
FINNMARK 39.2
SVALBARD 45.0

Fleire overnattingar på campingplassar

Overnattingar registrert på campingplassar auka med 1,4 prosent i 2019 samanlikna med året før. Overnattingar i bubilar og hytter auka med høvesvis 8,7 og 7,2 prosent medan overnattingar i telt og campingvognar gjekk ned 7,4 prosent.

 • 7,5 millionar overnattingar på campingplassar i 2019
 • Norske overnattingar gjekk ned 0,9 prosent
 • Utanlandske overnattingar gjekk opp 7,5 prosent

Færre overnattingar på hyttegrendene

 • 2,3 millionar overnattingar i 2019
 • 1,8 prosent nedgang sidan 2018
 • Norske overnattingar gjekk ned 4,2 prosent
 • Utanlandske overnattingar var uendra

Auke i utanlandske overnattingar på Svalbard

 • 166 000 overnattingar i 2019
 • 7 prosent oppgang sidan 2018
 • Norske overnattingar gjekk opp 1 prosent
 • Utanlandske overnattingar gjekk opp 15 prosent

Figur 3 . Andel av overnattingar etter innkvarteringstype 2019

Hotell o.l. 71% Camping 21% Hyttegrender 7% Vandrerhjem 1%
Prosent 71 21 7 1

11 prosent fleire overnattingar i desember

I desember 2019 var det i overkant av 1,6 millionar overnattingar i Noreg. Hotellovernattingar gjekk opp 10 prosent  medan overnattingar på campingplassar og hyttegrender auka med høvesvis 16 og 28  prosent målt mot desember 2018.

Norske og utanlandske overnattingar auka med høvesvis 9,0 og 16 prosent

Endra publiserting frå tal for januar 2020 grunna endring i regionale inndelingar

1.januar 2020 vart 13 fylker til 6 nye, og vi har nå 11 fylker i Noreg. Frå og med publisering av tal for januar 2020 vil overnattingsstatistikken bli publisert med den nye inndelinga. Samstundes vil SSB starte med å publisere tal for totale overnattingar på kommunar og kommunegrupper, samt ankomster for alle innkvarteringstypar. Det vil bli nokre tabellar med avslutta tidsseriar. Det blir ikkje tilbakeført tall på nye fylker. For meir informasjon om korleis SSB handterer dei regionale endringane, sjå SSB sin blogg