Flere reiser innenlands og utenlands

Publisert:

Nordmenn gjennomførte 6,2 millioner reiser med overnatting i 1. kvartal 2018. Både innenlands- og utenlandsreiser økte sammenliknet med samme kvartal sist år.

Reiseundersøkelsen viser vekst i både innenlands- og utenlandsreiser med overnatting i 1. kvartal 2018 sammenlignet 1. kvartal 2017. Det er særlig innenlandsreisene som bidrar til den samlede økningen. I 2018 ble de fleste påskedagene avviklet i mars, mens i 2017 var påsken i april. Dette kan ha bidratt til økningen. Omtrent to av tre reiser var innenlandsreiser.

Figur 1. Innen- og utenlandsreiser med overnattinger, per kvartal

1.kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017 1.kv. 2018
Reiser innenlands 2.94 3.93 4.5 2.48 3.49 3.84 4.38 3.39 4.44
Reiser utenlands 1.56 2.14 2.72 1.61 1.45 2.25 2.82 1.65 1.76

Beregning av utvalgsusikkerhet i 1. kvartal 2018

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 1. kvartal 2018 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 6,2 millioner. Intervall: 5,7 millioner til 6,7 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 26,2 millioner. Intervall: 25,2 millioner til 27,1 millioner

-Forbruk på reisen: Publiser verdi på 34,6 millioner. Intervall: 30,9 millioner til 38,4 millioner

 

Kontakt