Flere innenlandsreiser

Publisert:

Nordmenn gjennomførte 7,1 millioner reiser med overnatting i 2. kvartal 2018. Dette er 17 prosent flere enn i samme kvartal i fjor, og det er veksten i innenlandsreiser som er årsak til økningen.

Reiseundersøkelsen viser at antall utenlandsreiser ble redusert i 2. kvartal i 2018 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Samtidig økte antall innenlandsreiser så mye at det samlet sett ble det foretatt 17 prosent flere reiser i 2. kvartal 2018 enn for tilsvarende kvartal i 2017. Omtrent tre av fire reiser var innenlandsreiser.

Figur 1. Innen- og utenlandsreiser med overnattinger, per kvartal

2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017 1.kv. 2018 2.kv. 2018
Reiser innenlands 3.93 4.5 2.48 3.49 3.84 4.38 3.39 4.44 5.2
Reiser utenlands 2.14 2.72 1.61 1.45 2.25 2.82 1.65 1.76 1.92

Antall overnattinger gikk ned

Nordmenn hadde 25,9 millioner overnattinger knyttet til reisene i 2. kvartal 2018. Det er 11 prosent færre enn i samme periode i fjor. Antall overnattinger i utlandet gikk ned, mens det var en vekst i antall overnattinger i Norge.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 2. kvartal 2018

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 2. kvartal 2018 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 7,1 millioner. Intervall: 6,6 millioner til 7,7 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 25,9 millioner. Intervall: 24,8 millioner til 27,1 millioner

-Forbruk på reisen: Publisert verdi på 38,1 milliarder. Intervall: 34,1 milliarder til 42,2 milliarder.

Kontakt