Mengda førstegongsregistrerte personbilar, etter hushaldsinntekt. 2018-2019

Tilbake til artikkelen

Mengda førstegongsregistrerte personbilar, etter hushaldsinntekt. 2018-20191
  2018 2019
  Personbilar Prosent Fossilbilar Prosent Elbilar Prosent Personbilar Prosent Fossilbilar Prosent Elbilar Prosent
1Alle hushald utanom utenlandske studenthushald og institusjonshushald.
I alt 72 961 100,0 38 099 100,0 34 862 100,0 72 800 100,0 27 386 100,0 45 414 100,0
Desil 1 (Botn 10%) 436 0,6 221 0,6 215 0,6 467 0,6 163 0,6 304 0,7
Desil 2 (10-20%) 864 1,2 592 1,6 272 0,8 754 1,0 448 1,6 306 0,7
Desil 3 (20-30%) 1 944 2,7 1 420 3,7 524 1,5 1 755 2,4 1 111 4,1 644 1,4
Desil 4 (30-40%) 3 196 4,4 2 187 5,7 1 009 2,9 2 891 4,0 1 649 6,0 1 242 2,7
Desil 5 (40-50%) 4 969 6,8 3 358 8,8 1 611 4,6 4 567 6,3 2 523 9,2 2 044 4,5
Desil 6 (50-60%) 6 792 9,3 4 406 11,6 2 386 6,8 6 562 9,0 3 428 12,5 3 134 6,9
Desil 7 (60-70%) 8 768 12,0 5 123 13,4 3 645 10,5 8 206 11,3 3 727 13,6 4 479 9,9
Desil 8 (70-80%) 11 249 15,4 5 714 15,0 5 535 15,9 10 849 14,9 4 109 15,0 6 740 14,8
Desil 9 (80-90%) 14 463 19,8 6 617 17,4 7 846 22,5 14 437 19,8 4 602 16,8 9 835 21,7
Desil 10 (Topp 10%) 20 280 27,8 8 461 22,2 11 819 33,9 22 312 30,6 5 626 20,5 16 686 36,7

Kontakt