Tabell

Mengda førstegongsregistrerte personbilar, etter hushaldsinntekt. 2018-20191
 20182019
 PersonbilarProsentFossilbilarProsentElbilarProsentPersonbilarProsentFossilbilarProsentElbilarProsent
1Alle hushald utanom utenlandske studenthushald og institusjonshushald.
I alt72 961100,038 099100,034 862100,072 800100,027 386100,045 414100,0
Desil 1 (Botn 10%)4360,62210,62150,64670,61630,63040,7
Desil 2 (10-20%)8641,25921,62720,87541,04481,63060,7
Desil 3 (20-30%)1 9442,71 4203,75241,51 7552,41 1114,16441,4
Desil 4 (30-40%)3 1964,42 1875,71 0092,92 8914,01 6496,01 2422,7
Desil 5 (40-50%)4 9696,83 3588,81 6114,64 5676,32 5239,22 0444,5
Desil 6 (50-60%)6 7929,34 40611,62 3866,86 5629,03 42812,53 1346,9
Desil 7 (60-70%)8 76812,05 12313,43 64510,58 20611,33 72713,64 4799,9
Desil 8 (70-80%)11 24915,45 71415,05 53515,910 84914,94 10915,06 74014,8
Desil 9 (80-90%)14 46319,86 61717,47 84622,514 43719,84 60216,89 83521,7
Desil 10 (Topp 10%)20 28027,88 46122,211 81933,922 31230,65 62620,516 68636,7