Samferdsel og miljø: 2020

Her presenteres utvalgt statistikk, utdypende analyser og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø, både i Norge og i andre europeiske land.

 

Nyere artikler:

Artikler publisert i 2021

Eldre artikler:

Artikler publisert i 2019

Artikler publisert i 2017

Artikler

  • Mindre utslipp fra veitrafikk, fly og tog

    Utslippene fra person- og godstransport har gått ned de siste ti årene. Målt i CO2-utslipp per passasjer- og tonnkilometer kommer togtransport vesentlig bedre ut enn veitrafikk og lufttransport.