Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk2001

Innhold

Arkiv for Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
5. mai 2009 2007 Post og telekom fortsatte å vokse i 2007
14. mai 2008 2006 Gode tider for mobiloperatører
9. mai 2007 2005 Sterkt resultat for telekommunikasjon
16. mai 2006 2004 Økt aktivitet i telekommunikasjon
4. mai 2005 2003 Økt lønnsomhet i post og tele
7. juni 2004 2002 Oppgang for telekommunikasjoner
20. juni 2003 2001 Post og tele omsatte for 61,7 milliarder
3. juli 2002 2000 Omsetningen i tele og post opp 8 prosent
30. august 2001 1999 Post og tele for 62 milliarder kroner
13. mars 2001 1998 58,8 milliarder kroner i omsetning