13866_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stelepost/aar
13866
Post og telekom fortsatte å vokse i 2007
statistikk
2009-05-05T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
stelepost, Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk, budtjenester, internettoperatører, mobiloperatører, telefonoperatører, bedrifter, foretak, sysselsatte, omsetning, investeringerInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
true

Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk2007

Innhold

Publisert:

Post og telekom fortsatte å vokse i 2007

Omsetningen innenfor post og telekommunikasjonsvirksomhet fortsatte å øke i 2007, og nærmet seg 79 milliarder kroner. Mobiltelefoni var størst, med over 25 milliarder kroner, men her var driftresultatet svakere enn i 2006.

Bedriftene innenfor post og telekommunikasjonsvirksomhet hadde en økning i omsetningen på 4,8 prosent fra 2006. De sysselsatte 38 482 personer, en økning på 1,2 prosent fra 2006. Etter flere år med oppgang falt verdiskapningen, målt i bearbeidingsverdi, med 1,2 prosent. I 2007 lå verdiskapningen på 31,6 milliarder kroner.

Omsetning etter næringshovedgruppe. 2002-2007. Milliarder kroner

Driftsinntekter og driftskostnader, telekommunikasjoner. Bedrifter. 2007. Milliarder kroner

Post og telekommunikasjonsvirksomhet består av posttjenester, budtjenester ellers, operatørvirksomhet på fasttelefon, mobiltelefon og internett samt telekommunikasjonsvirksomhet ellers. Posttjenester sysselsatte langt flest med sine 18 408 personer, men det var altså mobiltelefoni som utgjorde den største næringsundergruppen målt i omsetning. Den største økningen i antall bedrifter stod budtjenester ellers for. Næringen talte 1 219 bedrifter i 2007, 194 flere enn i 2006. Næringen er preget av mye deltidsarbeid.

Svakere driftsresultat for mobiloperatørene

Driftsresultatet for mobiloperatørene var svakere i 2007 enn i 2006, og endte på 5,6 milliarder. Dette er en nedgang på snaut 1,2 milliarder. Hovedårsaken til nedgangen var økningen i driftsutgiftene, som gikk opp 11,1 prosent. Driftinntektene steg samtidig med bare 3,3 prosent. Driftsresultatet er likevel det nest sterkeste siden målingene startet i 2002. Driftsmarginen endte på 22,4 prosent, 5,4 prosentpoeng lavere enn i 2006.

Mobiloperatørene skapte verdier for 8,9 milliarder. Dette tilsvarer 3,86 millioner per sysselsatt, noe som er 1 million mindre enn i 2006.

Høyest verdiskapning per sysselsatt i bedrifter med 50-249 sysselsatte

I gruppen av bedrifter med 50 til249 sysselsatte finner vi i 2007 til sammen 6 513 sysselsatte fordelt på 66 bedrifter. Verdiskapningen var her på 1,54 millioner kroner per sysselsatt, en halv million mer enn i noen annen sysselsettingsgruppe. Lønnskostnadene per sysselsatt var 481 000 kroner.

Gjennomsnittlig verdiskapning per sysselsatt for hele næringen var 821 000 kroner. Lønnskostnader per sysselsatt var 405 000 kroner.

Foretakstall

Strukturstatistikken for post og telekommunikasjoner publiseres med både bedrifter og foretak som telleenhet. På foretaksnivå var utviklingen i omsetning og sysselsetting tilsvarende den samme som på bedriftsnivå. Foretakene innenfor post og telekommunikasjoner sysselsatte totalt 38 907 personer og skapte verdier for 31,6 milliarder kroner.

Få store foretak kan gi store utslag på fylkestall

Næringene telekommunikasjoner og posttjenester domineres av noen få store foretak. Organisasjonsmessige endringer i bedriftsstrukturen til disse foretakene vil ha stor påvirkning på de fylkesfordelte tallene fra ett år til et annet.

 

Foretakstall

Strukturstatistikk publiseres med både bedrifter og foretak som statistisk enhet. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Dette er nærmere beskrevet i "Om statistikken".

 

Næringsplasseringer

I løpet av 2007 og 2008 har det pågått et arbeid med å omkode alle enheter i Statistisk sentralbyrås (SSB) Bedrifts- og foretaksregister til ny Standard for næringsgruppering (SN2007). Omkodingsarbeidet har avdekket at enkelte foretak og bedrifter har hatt feil næringskode. I slike tilfeller har næringskoden etter dagens standard (SN2002) blitt korrigert. Dette medfører at tallene for enkelte næringer på det mest detaljerte næringsnivået ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innenfor operatørvirksomhet på internett ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Publisering etter ny næringsstandard vil først skje ved publiseringen av foreløpige tall for statistikkåret 2008 i oktober 2009.

Tabeller: