13858_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stelepost/aar
13858
Post og tele omsatte for 61,7 milliarder
statistikk
2003-06-20T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
stelepost, Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk, budtjenester, internettoperatører, mobiloperatører, telefonoperatører, bedrifter, foretak, sysselsatte, omsetning, investeringerInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Post og tele omsatte for 61,7 milliarder

Bedriftene innen post og telekommunikasjoner omsatte for 61,7 milliarder kroner og sysselsatte 42 250 personer i 2001. Post og telekommunikasjoner består av næringene posttjenester, budtjenester ellers og telekommunikasjoner.

Telekommunikasjoner omsatte for 47,9 milliarder kroner i 2001. Dette er en nedgang på 7,6 prosent fra året før, men denne nedgangen skyldes omstruktureringer innen næringen. Posttjenester og budtjenester ellers omsatte for henholdsvis 12,5 og 1,3 milliarder kroner. Dette var en vekst på henholdsvis 3,8 og 8,4 prosent fra året før.

Sysselsetting, etter næringsundergruppe. Bedrifter. 1999-2001

Omsetning, etter næringsundergruppe. Bedrifter. 1999-2001. Milliarder kroner

Flere sysselsatte innenfor telekommunikasjoner og budtjenester

Telekommunikasjoner sysselsatte 13 428 personer i 2001. Dette representerte en økning på 10,9 prosent fra året før. Innenfor posttjenester var det 25 487 sysselsatte i 2001, 6,2 prosent færre enn i 2000. Sysselsettingen innenfor budtjenester ellers økte med 17,7 prosent til 3 335 personer i 2001.

Negativt driftsresultat for telekommunikasjoner

Bedriftene innenfor telekommunikasjoner hadde et negativt driftsresultat på 186,3 millioner kroner i 2001. I 2000 og 1999 hadde denne næringen positive driftsresultat på 2,4 og 3,8 milliarder kroner. Bedriftene innenfor posttjenester og budtjenester ellers hadde positive driftsresultat på henholdsvis 680,6 og 57,7 millioner kroner i 2001.

Økning i investeringene innen telekommunikasjon

Telekommunikasjonsnæringen investerte for 9,3 milliarder kroner i 2001, mens det i 2000 og 1999 ble investert for 7,4 og 6,4 milliarder kroner. Innen posttjenester og budtjenester ellers ble det investert for henholdsvis 4,9 og 15,9 millioner kroner i 2001. Dette representerte en nedgang på 84,6 og 13,1 prosent fra året før.

Få store foretak kan gi store utslag på fylkestall

Næringene telekommunikasjoner og posttjenester domineres av noen få store foretak. Organisasjonsmessige endringer innen disse foretakene vil ha stor påvirkning på de fylkesfordelte tallene fra ett år til ett annet.

Statistikk over foretak

Strukturstatistikken for post og telekommunikasjoner publiseres med både bedrifter og foretak som telleenhet. Foretakene omsatte i 2001 for 63,7 milliarder kroner og sysselsatte 43 030 personer. Det ble foretatt investeringer for drøyt 9,2 milliarder.

Bedrift kontra foretak

I tabellene gis tall både for foretak og bedrifter. Som tabellene viser, har næringen noe forskjellig størrelse avhengig av om det er foretak eller bedrift som nyttes som statistisk enhet. Årsakene til dette er nærmere beskrevet i "Om statistikken", under punkt 4 om begreper, kjennemerker og grupperinger.

Tabeller: