Politi og påtale - StatRes (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Politi og påtale - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. desember 2013 2012 Mer ressurser og økt aktivitet
2. november 2012 2011 Moderat ressursøkning
28. november 2011 2010 Flere årsverk og høyere kostnader
11. november 2010 2009 Flere årsverk i politiet
28. oktober 2009 2008 Flere årsverk i politi og påtale
31. oktober 2008 2007 Nær 7 500 politiårsverk