159813_tabell_184610_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/kvalstonad/aar
159813_tabell_184610
statistikk
2014-06-25T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
true
I 2013 er det færre som mottar trygdeytelser etter fullført kvalifiseringsprogram. Det har også vært en nedgang i sosialhjelpsmottak etter programmet på 2 prosentpoeng.

Kvalifiseringsstønad2013

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Økonomisk sosialhjelp.

Innhold

Kvalifiseringsstønad (prosent)
20122013
Deltakere under 20 år11
Deltakere 20-24 år1918
Sosialhjelp til livsopphold siste 2 mnd før KVP5049
Deltakere fullført program 31/122929