Kvalifiseringsstønad2013

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Økonomisk sosialhjelp.

Innhold

Arkiv for Kvalifiseringsstønad - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. juni 2014 2013 Færre mottar trygd etter kvalifiseringsprogrammet
27. september 2013 2012 Flere til aktive tiltak, færre til trygd
8. november 2012 2011 Flere selvforsørget etter endt program
5. desember 2011 2010 1 av 5 i ordinært arbeid etter programmet