Tabell

Kvalifiseringsstønad (prosent)
20122013
Deltakere under 20 år11
Deltakere 20-24 år1918
Sosialhjelp til livsopphold siste 2 mnd før KVP5049
Deltakere fullført program 31/122929