374878
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fattigdom/aar
374878
statistikk
2019-04-11T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Inntekt og forbruk
no
fattigdom, Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen, Fattigdom, fattigdomsproblemer, materielle mangler, sosiale mangler, økonomisk deprivasjon, økonomiske vansker, betalingsproblemer, marginalisering, utgiftsbelastning, levekår, lavinntekt, utsatte grupperLevekår, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen2018

Innhold

Publisert:

Fattigdomsproblemer blant personer 16 år og over. Prosent
2018
Økonomisk romslighet og betalingsvansker
Bor i en husholdning som har vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes6
Bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift19
Bor i en husholdning med minst ett betalingsproblem           5
Materielle goder
Ikke råd til å gå til tannlege     4
Ikke råd til å erstatte utslitte klær      3
Mangler minst en materiell gode         13
Sosiale goder
Ikke råd til en ukes ferie i løpet av et år    6
Ikke råd til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter        4
Mangler minst en sosial gode9