435788
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverni/aar
435788
statistikk
2020-12-01T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
barneverni, Barnevernsinstitusjoner, barnevern, private institusjoner, offentlige institusjoner, driftsutgifter, institusjonsplasser, oppholdsdager, omsorgsplasseringer, akuttplasseringer, adferdsplasseringer, barnevernspersonell (for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Barnevernsinstitusjoner2019

Innhold

Publisert:

Hovedtall for barnevernsinstitusjoner
Absolutte tall
2019
Barn og unge i institusjoner ved utgangen av året1 078
Barnevernsinstitusjoner978
Omsorgssentre for mindreårige24
Sentre for foreldre og barn76
 
Oppholdsdager i løpet av året408 534
Barnevernsinstitusjoner362 405
Omsorgssentre for mindreårige12 006
Sentre for foreldre og barn34 123
 
Driftsutgifter, institusjoner (millioner kroner)4 755,6
 
Driftsutgifter per oppholdsdag11 641
Offentlige12 430
Privat, ideelle8 581
Andre private12 796
 
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær5 239,3
Offentlige2 626,9
Privat, ideelle858,9
Andre private1 753,5