390058
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverni/aar
390058
statistikk
2019-11-08T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
barneverni, Barnevernsinstitusjoner, barnevern, private institusjoner, offentlige institusjoner, driftsutgifter, institusjonsplasser, oppholdsdager, omsorgsplasseringer, akuttplasseringer, adferdsplasseringer, barnevernspersonell (for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Barnevernsinstitusjoner2018

Innhold

Publisert:

Hovedtall for barnevernsinstitusjoner
Absolutte tall
2018
Barn og unge i institusjoner ved utgangen av året1 111
Barnevernsinstitusjoner995
Omsorgssentre for mindreårige36
Sentre for foreldre og barn80
 
Oppholdsdager i løpet av året429 388
Barnevernsinstitusjoner379 375
Omsorgssentre for mindreårige14 780
Sentre for foreldre og barn35 233
 
Driftsutgifter, institusjoner (millioner kroner)4 570,8
 
Driftsutgifter per oppholdsdag10 645
Offentlige11 864
Privat, ideelle7 919
Andre private10 944
 
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær5 510,3
Offentlige2 874,0
Privat, ideelle947,3
Andre private1 689,0