Levekårsundersøkelsen om helse. Dokumentasjonsrapport

Publisert Tittel Åpne
2. februar 2017 Levekårsundersøkelsen om helse 2015 SammendragPDF (3.7 MB)
24. januar 2014 Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012 SammendragPDF (2.3 MB)
26. juni 2009 Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - tverrsnittsundersøkelsen SammendragPDF (18 [59 bl.] sider)
3. juli 2006 Samordnet levekårsundersøkelse 2005 - tverrsnittsundersøkelsen SammendragPDF (155 sider)
25. mars 2004 Samordnet levekårsundersøkelse 2002 - tverrsnittsundersøkelsen SammendragPDF (109 sider)