Notater 2006/39

Samordnet levekårsundersøkelse 2005 - tverrsnittsundersøkelsen

Dokumentasjonsrapport

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt