Notater 2006/39

Dokumentasjonsrapport

Samordnet levekårsundersøkelse 2005 - tverrsnittsundersøkelsen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Samordnet levekårsundersøkelse 2005 - tverrsnittsundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Hanne Cecilie Hougen

Serie og -nummer

Notater 2006/39

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

155

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt