Statistiske analyser 069

Norge og Sverige 1905-2005

Hundre års ensomhet?

Er Norge fremdeles lillebroren i utviklingen av velferdsstaten? Kommer navnetrendene fra Sverige? Hvor mye fattigere var Norge enn Sverige i 1905, og når gikk Norge forbi Sverige i BNP per innbygger?

I 2005 er det hundre år siden den svensk-norske unionen ble oppløst. I den anledning gir Statistisk sentralbyrå ut en jubileumspublikasjon. I 22 kortere og lengre artikler tar vi for oss i de to landene på en del sentrale samfunnsområder gjennom det siste århundret i lys av norsk og svensk statistikk. Temaene inkluderer blant annet forskjeller og likheter i levealder og fruktbarhet, næringsutvikling, kulturvaner, samboerskap, tidsbruk, boligstruktur, handel, grensehandel, navnetrender, likestilling og valgdeltakelse. En del av artiklene er også publisert i SSB-magasinet.

Om publikasjonen

Tittel

Hundre års ensomhet?. Norge og Sverige 1905-2005

Ansvarlig

Ragnhild Rein Bore

Serie og -nummer

Statistiske analyser 069

Emne

Levekår

ISSN

1892-7521

Antall sider

159

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt