Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 25 treff for "lønn" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Lønnens påvirkning på kvinners fruktbarhet varierer i Norge

    Publisert:

    Lønnens påvirkning på kvinners fruktbarhet varierer i Norge Tidligere teorier antar at økt lønn blant kvinner. Ifølge teorien har økt timelønn to motstridende effekter på kvinners fruktbarhet. Økt lønn vil på den ene siden føre til økte kostnader ved å få barn fordi kvinnen taper mer i yrkesinntekt dersom hun slutter

   • Hva betyr utdanning for lønn over et livsløp?

    Publisert:

    Hva betyr utdanning for lønn over et livsløp? Ett år mer utdanning i Norge gir en avkastning på 2,5 prosent på lønn, hvis lønnen vise hvor stor avkasting en investering i utdanning har for lønnen, ser SSB-analysen på

   • Mer sannsynlig å bli forelder neste år hvis lønna er høy i år

    Publisert:

    Mer sannsynlig å bli forelder neste år hvis lønna er høy i år En ny studie viser at økt lønn gir

   • Utdanningsøkonomi

    Publisert:

    økonomisk vekst og effekten av utdanning på lønn.

   • Makroøkonomisk stabilitet eller svingninger?

    Publisert:

    lønns- og prisspiral utgjør her det begrepsmessige rammeverket for en syntese av to ulike og konkurrerende teoretiske og empiriske perspektiver på tilbudssiden i økonomien lønns- og prisspiral utgjør det begrepsmessige rammeverket for en syntese av to ulike og konkurrerende teoretiske og empiriske perspektiver på tilbudssiden i økonomien

   • Likere deling av foreldrepermisjonen

    Publisert:

    barnetilsynsundersøkelsen 2010 som gjelder barn født i perioden 2001-2009. Hovedbildet er at mødrene tar noe kortere lønnet permisjon nå lønnskompensasjon). Etter det har det vært følgende utvidelser: 2005: 5 uker fedrekvote – maks 53 uker lønnet permisjon 2006: 6 uker fedrekvote – maks 54 uker lønnet permisjon 2009: 10 uker fedrekvote

   • Mange kvinner utenfor arbeidsstyrken søker ikke jobb fordi de er “motløse”

    Publisert:

    grunn av at de var “motløse”. Jo eldre kvinnene er, jo lavere lønn de har, jo lavere yrkesdeltakelse. Jo yngre barn de har, jo mindre er sannsynligheten for at de søker jobb. Alt annet likt har kvinner i sentraliserte strøk høyere forventet lønn og dermed

   • Sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035

    Publisert:

    . Etterspørsel etter varer og tjenester bestemmer også lønnsomheten i ulike næringer som igjen påvirker lønn og sysselsetting. Fordelingen av utdanningsfeltene innen 5 lønn eller endre sammensetningen av arbeidskraften. Prioriteringene i utdanningssystemet og ungdoms utdanningsvalg kan også bli påvirket. Hva skjer dersom

   • Innvandrere tjener like mye som nordmenn uten innvandrerbakgrunn

    Publisert:

    botid i Norge som mål på relevant erfaring i forhold til lønn. Den har vist at innvandrere tjener betydelig mindre enn nordmenn også mange. I stedet vektlegger hun lengden på arbeidserfaring i Norge fordi dette gir mest avkastning i forhold til lønn

   • Gründere som satser mest tjener mer

    Publisert:

    lønn dersom de hadde forblitt lønnstakere. I motsatt ende finner vi gruppen entreprenører som skyter inn minst 200,000 i et nystartet AS. I artikkelen

   • The Economy of the North 2015

    Publisert:

    lønn til sesongarbeidere overføres ofte ut av de arktiske regionene, mens subsidier og andre

   • Mindre fall i produktivitetsveksten siden 2005 enn tidligere antatt

    Publisert:

    lønnen reflekterer arbeidstagernes lønnsomhet. I en periode hvor bedriftene vrir bruken av innsatsfaktorer mot arbeidskraft med lavere

   • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

    Publisert:

    lønn blant innvandrere fra Afrika og Asia enn gjennomsnittet for norskfødte, for gitt kjønn og alder.  Realistisk migrasjon bidrar til

   • Hvem som får støtte er viktigere enn hvor pengene kommer fra

    Publisert:

    . Lønner det seg for samfunnet å investere i FoU? Offentlig støtte til FoU i næringslivet begrunnes gjerne med markedssvikt

   • LOTTE-Arbeid

    Publisert:

    lønn knyttet til den valgte jobben. Et individs arbeidstilbud er altså arbeidstiden knyttet til den valgte jobben