148035_tabell_186939_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
148035_tabell_186939
statistikk
2014-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. juni 2014

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Vareprisindeks. Vekter. Etter næring og varetype.1
Hjemme- og eksportmarked i altHjemmemarked
Juni 2014Juni 2013Juni 2014Juni 2013
1Enkelte næringer er holdt utenfor tabellen.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
Næring2
Utvinning, bergverk, ind. og kraft1 000,01 000,01 000,01 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester479,1482,3258,4260,5
Utvinning av råolje og naturgass402,5404,192,491,1
Tjenester til bergverksdrift og utvinning76,778,2166,0169,5
 
Industri og bergverksdrift474,5475,7647,8655,5
Bergverksdrift11,59,618,714,4
Industri463,0466,1629,1641,1
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri98,894,6172,3165,1
Næringsmiddelindustri91,988,2157,8151,8
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri4,13,56,75,5
Trelast- og trevareindustri14,613,429,527,1
Papir- og papirvareindustri7,17,96,07,5
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri135,4136,5157,4154,5
Petroleums- og kullvareindustri97,199,2125,6121,6
Kjemisk og farmasøytisk industri38,337,431,832,9
Kjemiske råvarer25,223,223,521,6
Gummi, plast, mineralsk industri mv.19,615,636,929,1
Gummivare- og plastindustri5,65,28,17,9
Mineralproduktindustri14,010,428,821,1
Metallindustri36,841,39,313,1
Ikke-jernholdige metaller26,428,94,24,8
Metallvareindustri22,821,738,739,3
Data-, elektrisk utstyrsindustri35,732,838,237,3
Maskinindustri42,047,944,361,7
Annen verkstedsindustri5,85,07,66,5
Møbel- og annen industri7,97,812,011,8
Maskinreparasjon og -installasjon32,538,170,482,6
 
Kraftforsyning46,442,093,884,0
 
Etter varetype:
Innsatsvarer245,7240,0375,6364,3
Investeringsvarer105,0113,2151,8178,4
Konsumvarer102,0100,3159,1159,3
Varige konsumvarer8,69,512,914,9
Ikke-varige konsumvarer93,490,8146,3144,4
Energivarer547,2546,5313,4298,1