148035_tabell_186937_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
148035_tabell_186937
statistikk
2014-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. juni 2014

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Vareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.1
Juni 2014Endring i prosent
Mai 2014 / April 2014Juni 2014 / Mai 2014Mai 2014 / Mai 2013Mai 2014 / Juni 2013
1Indeksen ble første gang publisert januar 2001 med tall estimert tilbake til 1995.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
Næring2
Utvinning, bergverk, ind. og kraft244,9-0,90,40,71,2
 
Utvinning og utvinningstjenester372,8-1,80,50,20,2
Utvinning av råolje og naturgass369,1-2,10,9-1,3-0,8
Tjenester til bergverksdrift og utvinning208,7-0,3-1,47,85,4
 
Industri og bergverksdrift162,00,10,63,04,0
Bergverksdrift171,20,11,1-1,91,1
Industri161,80,10,63,14,1
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri155,00,6-0,14,84,9
Næringsmiddelindustri155,50,6-0,15,34,9
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri118,80,30,21,31,5
Tekstil- og bekledningsindustri119,00,30,31,31,5
Trelast- og trevareindustri135,80,60,07,26,8
Papir- og papirvareindustri118,00,8-0,87,67,9
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri221,2-0,61,43,25,5
Petroleums- og kullvareindustri242,7-0,31,84,76,5
Kjemisk og farmasøytisk industri152,3-1,50,4-0,73,0
Kjemiske råvarer190,3-2,10,6-1,14,5
Gummi, plast, mineralsk industri mv.140,00,3-0,72,71,8
Gummivare- og plastindustri132,40,0-2,92,8-0,2
Mineralproduktindustri143,70,40,22,62,7
Metallindustri170,00,93,34,89,4
Ikke-jernholdige metaller145,31,74,04,610,5
Metallvareindustri139,9-0,30,1-2,2-2,1
Data-, elektrisk utstyrsindustri97,60,2-0,7-2,2-2,8
Maskinindustri153,0-0,10,12,52,7
Annen verkstedsindustri120,4-0,20,10,40,2
Møbel- og annen industri124,8-0,7-1,02,50,6
Maskinreparasjon og -installasjon178,50,2-0,24,13,9
 
Kraftforsyning197,2-2,0-2,6-20,6-18,8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer146,3-0,10,13,84,5
Investeringsvarer133,7-0,1-0,11,71,5
Konsumvarer142,80,6-0,14,64,5
Varige konsumvarer122,4-1,50,22,82,2
Ikke-varige konsumvarer145,50,8-0,14,84,8
Energivarer344,2-1,80,8-1,8-1,0