128231_tabell_142612_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
128231_tabell_142612
statistikk
2013-10-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. september 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
September 2013 / August 2013September 2013 / September 2012September 2013
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,53,2251,41 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,43,3391,4482,3
Bergverksdrift-3,2-0,4162,59,6
Industri0,20,2159,2466,1
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri-0,64,8150,394,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri1,3-3,3223,8136,5
Metallindustri-0,4-4,4155,441,3
Maskinindustri1,02,9151,347,9
Kraftforsyning5,540,0261,742,0