128231_tabell_142609_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
128231_tabell_142609
statistikk
2013-10-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. september 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Vareprisindeks. Vekter. Etter næring og varetype.1
Hjemme- og eksportmarked i altHjemmemarked
2013201220132012
1Enkelte næringer er holdt utenfor tabellen.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
Næring2
Utvinning, bergverk, ind. og kraft1 000,01 000,01 000,01 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester482,3482,3260,5260,5
Utvinning av råolje og naturgass404,1404,191,191,1
Tjenester til bergverksdrift og utvinning78,278,2169,5169,5
 
Industri og bergverksdrift475,7486,3655,5679,6
Bergverksdrift9,69,214,414,9
Industri466,1477,1641,1664,7
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri94,6101,2165,1183,1
Næringsmiddelindustri88,295,0151,8169,5
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri3,53,25,55,1
Trelast- og trevareindustri13,416,127,134,5
Papir- og papirvareindustri7,99,67,58,2
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri136,5142,6154,5166,1
Petroleums- og kullvareindustri99,296,5121,6123,0
Kjemisk og farmasøytisk industri37,446,132,943,0
Kjemiske råvarer23,229,021,630,4
Gummi, plast, mineralsk industri mv.15,619,929,139,9
Gummivare- og plastindustri5,26,17,910,3
Mineralproduktindustri10,413,721,129,6
Metallindustri41,352,813,122,2
Ikke-jernholdige metaller28,935,34,86,9
Metallvareindustri21,729,139,358,8
Data-, elektrisk utstyrsindustri32,833,437,339,7
Maskinindustri47,954,961,785,5
Annen verkstedsindustri5,05,06,56,2
Møbel- og annen industri7,89,311,815,5
Maskinreparasjon og -installasjon38,1..82,6..
 
Kraftforsyning42,049,084,0106,2
 
Etter varetype:
Innsatsvarer240,0258,5364,3397,3
Investeringsvarer113,289,4178,4135,6
Konsumvarer100,3110,9159,3184,8
Varige konsumvarer9,511,614,920,0
Ikke-varige konsumvarer90,899,3144,4164,8
Energivarer546,5541,2298,1282,3